Hotline hỗ trợ 0934982858

LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NGÀY 28/01/2024

Ngày đăng: 12/04/2024 08:51 AM

    LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NGÀY 28/01/2024

    Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển đoàn viên mới, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 28/01/2024 Đoàn trường THPT Phú Lâm đã tổ chức Lớp cảm tình đoàn.

    Mục đích lớp Cảm tình Đoàn góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới có đủ phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống tốt, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào tại chi đoàn; từ đó giúp thanh niên tìm hiểu rõ hơn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bước đầu vận động thanh niên gia nhập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để được rèn luyện và cống hiến.

    Zalo
    Hotline